【LINE 靜態貼圖】理財達人投資顧問 張溱涵

我們使用玫瑰色系套裝來做整體設計,表現出張溱涵小姐既專業又熱情溫暖的形象特色,背景搭配花朵,以凸顯整個人如花似玉的活潑感覺,給人的感覺如花朵般綻放充滿著熱情與活力!

line-sticker4040-1
line-sticker4040-2
line-sticker4040-3
line-sticker4040-4
line-sticker4040-5
line-sticker4040-6
line-sticker4040-7
line-sticker4040-8